Zijn er mensen die helderziend zijn, en hoe kan dit?

Zijn er mensen die helderziend zijn, en hoe kan dit?

Vrijwel alle mensen hebben vijf zintuigen (oren, ogen, huid, neus, tong) waarmee ze waarnemen wat er in de wereld gebeurt. Ze kunnen horen, zien, ruiken, voelen en proeven. Over mensen die helderziend zijn, wordt gezegd dat ze een zesde zintuig hebben waarmee ze ontastbare zaken waarnemen. Zoals:

- ze weten wat er in de toekomst gaat gebeuren of wat er in het verleden is gebeurd.
- ze zien geesten of andere verschijningen.
- ze kunnen door muren heen kijken.
- ze weten precies wat iemand anders denkt of voelt.

We weten niet hoe het komt dat mensen helderziend zijn. Waarschijnlijk zijn helderzienden goed in het oppikken van emoties van andere mensen, maar dat verklaart niet alle dingen die met helderziendheid te maken hebben.

In Nederland en andere westerse landen twijfelen mensen dan ook vaak of helderziendheid wel echt is. Wetenschappers hebben namelijk nooit bewijs gevonden dat helderziendheid bestaat. Maar veel andere mensen denken juist dat het wel echt is. Ze kijken massaal naar programma's van Char (die mensen in contact brengt met overleden geliefden) en Derek Ogilvie (die vaak weet wat baby's denken).

In sommige culturen is helderziendheid meer geaccepteerd en verweven in het leven. Primitieve stammen in de jungle hebben bijvoorbeeld medicijmannen die ziektes bestrijden door geesten uit te drijven. In weer andere culturen gaan mensen regelmatig naar een waarzegster.

Of helderziendheid echt is, weten wij dus ook niet.

Rate this article

  • love 8% love
  • lol 33% lol
  • omg 25% omg
  • pff 33% pff
site-footer-logo