Waarom moet je naar school?

De maatschappij
Studeren

Het regent, je ligt nog lekker warm in je bed, maar dan gaat de wekker. Tijd om naar school te gaan! Waarschijnlijk draai je je het liefst nog een keertje om, maar helaas gaat dat niet. Waarom moet je eigenlijk naar school. Willem Wever weet het!

Leerplicht

Sinds 1900 is in Nederland de leerplicht actief. Dat is een wet die kinderen verplicht onderwijs te volgen. In 1900 waren dat kinderen tussen de zes en twaalf jaar oud. De wet werd aangenomen met een stemming van 50 tegen 49. Een van de stemmers was van zijn paard gevallen en kon daardoor niet aanwezig zijn bij de stemming. Door de jaren heen werden de leeftijdsgrenzen steeds verder verlengd.   

Wet op het Basisonderwijs

In 1985 werd de Wet op het Basisonderwijs ingevoerd. Hierin werden kleuterschool en basisschool samengevoegd. Dat zie je nu ook nog terug op je eigen school. Bij het invoeren van de wet waren kinderen van vijf jaar oud, ook verplicht naar school te gaan.

Tegenwoordig

Vanaf 2007 is iedereen tot achttien jaar verplicht om onderwijs te volgen. Er zijn wel uitzonderingen op die regel. Als je een startkwalificatie haalt mag je ook eerder stoppen. Een startkwalificatie is een diploma op mbo-niveau 2, of een havo/vwo diploma. Op de basisschool zijn je ouders verantwoordelijk voor je aanwezigheid, maar vanaf twaalf jaar is het ook je eigen taak om ervoor te zorgen dat je in de lessen verschijnt.