Wat wordt er met oude schoolboeken gedaan die zijn vervangen door nieuwere lesmethoden?

De maatschappij
schoolboeken

Op school gebruik je ze iedere dag: schoolboeken. Misschien heb je wel eens meegemaakt dat er nieuwe boeken voor je oude boeken in de plaats kwamen. Wat gebeurt er met de boeken die niet meer gebruikt worden

Uitgeverij

Schoolboeken worden gemaakt door een uitgeverij. Als er nieuwe schoolboeken gemaakt gaan worden, schat de uitgeverij eerst in hoeveel boeken er verkocht gaan worden. Zo weten ze ongeveer hoeveel boeken ze moeten maken, zodat er geen grote stapels boeken overblijven.

Boeken kopen

De school koopt boeken en gebruikt ze meestal ongeveer acht jaar. Daarna kopen ze vaak weer nieuwe boeken. Dit komt omdat de boeken dan vaak versleten zijn. Het kan ook zijn dat de informatie die in de oude boeken stond niet meer klopt. Dan wordt er een nieuwe versie gekocht.

Oude boeken

De oude boeken worden uiteindelijk vernietigd. Soms worden ze aan een goed doel gegeven. Als het een boek is waar je in mag schrijven (zoals een werkboek), dan mag het boek meestal aan het eind van het jaar mee naar huis.

Bron: uitgeverij Malmberg