Waarom mag je in Nederland demonstreren?

De maatschappij
demonstratie

Democratie

In Nederland hebben we een democratie. Democratie betekent letterlijk: de bevolking heerst. Nu is dit natuurlijk niet helemaal het geval maar indirect heb je in een democratie als bevolking behoorlijk veel te zeggen. Het is dus erg belangrijk dat burgers zich gezamelijk in het openbaar kunnen uitspreken.

Waarom mogen we demonstreren?

We hebben in Nederland het recht om te demonstreren, net als het recht vrijheid van meningsuiting. Deze twee rechten hebben natuurlijk veel met elkaar te maken. Het recht om te demonstreren houdt in, dat je samen met één of meer personen in het openbaar je mening mag uiten. Dit werd bijvoorbeeld gedaan toen George Floyd, een Afro-Amerikaanse man, overleed tijdens een arrestatie in de Verenigde Staten. Veel mensen beschouwden dit als discriminatie en kwamen in opstand. Door te demonstreren lieten zij blijken dat ze het niet eens zijn met de manier van handelen van de politie. In Nederland wordt er bijvoorbeeld gedemonstreerd door mensen die het nie eens zijn met de coronamaatregelen.