Wat is een democratie?

De maatschappij
tweede kamer

15 september is de internationale dag van democratie, maar wat houdt een democratie in? 

Democratie betekent letterlijk: de bevolking heerst. Nu is dit natuurlijk niet helemaal het geval maar indirect heb je in een democratie als bevolking behoorlijk veel te zeggen. Je kunt bijvoorbeeld vanaf je 18stemmen, dit houdt in dat je voorkeur kunt geven wie het land vertegenwoordigd.

Je hebt een aantal kenmerken waaraan je kunt zien of een land een democratie is. 

Verkiezingen 
Bij verkiezingen kun je je stem uitbrengen! Toch betekent een verkiezing niet altijd gelijk dat het democratisch is. Je moet ook daadwerkelijk kunnen ‘’kiezen’’, het moet geheim en eerlijk zijn. 

Machtenscheiding
Een machtenscheiding betekent dat niet 1 persoon aan de macht is, maar meerdere. In dit geval zijn dit drie partijen. Je hebt de wetgevende macht, dit is het parlement (de 1e  en 2kamer) zij bedenken de wetten. Ook heb je de uitvoerende macht, dit is de regering die zorgen dat de bedachte wetten worden uitgevoerd. Tot slot is er der rechterlijke macht (de rechters) die zorgen dat de wetten goed worden nageleefd, als dit niet het geval is mogen zij straffen. 

Grondwet 
In de grondwet staan de regels (ook wel wetten genoemd) van het land. Als een burger een van deze wetten overtreedt krijgt hij of zij te maken met bijvoorbeeld de politie. 
De vrijheid, het kiesrecht en de mensenrechten zijn de belangrijkste waarden voor een democratie.