Wat moet een burgemeester allemaal kunnen?

De maatschappij

Elke gemeente heeft zijn eigen burgemeester, maar wat zijn zij taken eigenlijk? En hoe wordt je burgemeester? Willem Wever zocht het voor je uit! 

Wie is de burgemeester?

De burgemeester is de bekendste bestuurder van de gemeente. Hij staat niet aan het hoofd van de gemeente, maar is wel het gezicht van de gemeente. Je ziet hem misschien wel eens in de krant of op TV als er belangrijke gebeurtenissen zijn. Maar een burgemeester doet nog veel meer, vaak zonder dat we dat zien of weten.

Wat moet een burgemeester kunnen?

Zo is de burgemeester voorzitter van de gemeenteraad en van het college van burgemeester en wethouders, zeg maar het bestuur van de gemeente. Ook bij andere vergaderingen is de burgemeester de voorzitter of een van de deelnemers. Hij moet dus goed kunnen vergaderen en goed doorhebben wat er allemaal speelt onder de burgers. Een burgemeester moet uitstekend onder woorden kunnen brengen wat hij wil zeggen, want het moet voor iedereen duidelijk zijn wat hij bedoelt.

Een burgemeester kan natuurlijk ook een vrouw zijn

We hebben het hier over “hij”, maar een burgemeester kan net zo goed een vrouw zijn. Op dit moment is iets meer dan 20% van de bijna 400 burgemeesters in Nederland een vrouw.

De burgemeester moet veel toespraken houden

De burgemeester moet bij zijn andere werkzaamheden ook goed kunnen spreken. Hij vertegenwoordigt bij veel gelegenheden de gemeente. En als hij namens de gemeente spreekt, dan heeft hij met heel verschillende mensen te maken: arm en rijk, boze en blije mensen, jong en oud. De burgemeester moet zich kunnen verplaatsen in wat al deze mensen bezighoudt. En hij moet goed overweg kunnen met iedereen die hij ontmoet: of het nu de Koning is, of gewoon iemand uit de gemeente. De burgemeester moet betrouwbaar zijn, zodat de mensen veel vertrouwen in hem hebben.

De burgemeester is ook baas van de politie

Een heel ander deel van burgemeester zijn, is het veiligheidsterrein. De burgemeester heeft de leiding over de politie. Zo moet de politie zijn aanwijzingen opvolgen als er bijvoorbeeld relletjes zijn of als de politie optreedt als er overlast is. Bij branden, ongevallen en rampen is de burgemeester verantwoordelijk voor wat de brandweer en ambulances doen. Een burgemeester moet dan ook goed tegen stress kunnen, en zeker niet zomaar opgeven! En als er heel erge dingen gebeuren en er slachtoffers vallen, dan moet een burgemeesters er zijn om de mensen troost en hoop te bieden. Dat is een moeilijk maar belangrijk onderdeel van de functie van burgemeester.

Hoe word je dan burgemeester?

Er  bestaat geen opleiding of school om het vak van burgemeester te leren. De meeste burgemeesters hebben in andere banen al ervaringen opgedaan die ze kunnen gebruiken. Zo zijn ze bijvoorbeeld wethouder, Tweede Kamerlid of in een andere gemeente al burgemeester geweest. Als je solliciteert, dan bekijkt eerst de commissaris van de Koning of je geschikt bent. Vervolgens kiest de gemeenteraad uit de geschikte sollicitanten de man of vrouw die het beste burgemeester in die gemeente kan worden. Tenslotte is het de Koning die de burgemeester benoemt.

Dit is ook leuk om te lezen: Hebben ze in een indianendorp een burgemeester

Bron: Ruud van Bennekom, directeur Nederlands Genootschap van Burgemeesters.