Wat gebeurt er als een kind wordt gearresteerd?

De maatschappij
handboeien

Wat als een kind onder de 18 jaar een misdrijf pleegt, kan hij of zij dan in de gevangenis komen? 

Jeugdcriminaliteit

Criminaliteit onder de 24 jaar wordt jeugdcriminaliteit genoemd. Onder criminaliteit vallen verschillende strafbare feiten. Voorbeelden hiervan zijn: stelen, geweld plegen, overvallen en bedreigen.  Voor jongeren van 12 tot 18 jaar geldt het jeugdstrafrecht. Jongeren tot 12 jaar kunnen geen straf of boete krijgen, de politie mag wel optreden. Als jongeren onder 12 jaar een misdrijf plegen, wordt hier vaak wel een melding van gedaan. 

Bureau Halt

Als jongeren tussen de 12 en 18 jaar een licht strafbaar feit plegen (bijvoorbeeld dingen vernielen, vuurwerk afsteken als het niet mag, of openbaar dronkenschap), worden ze verwezen naar bureau Halt.

Bij Halt krijg je dan een gesprek waarin je de kans krijgt om te vertellen wat er gebeurd is. Ook krijg je alles uitgelegd over de procedure en wat de straf kan zijn. Daarna kun je kiezen of je een straf doet via Halt of dat je toch naar de officier van Justitie wil. 

In de Halt-straf leer je dat jij verantwoordelijk bent voor je eigen gedrag en de gevolgen daarvan. Je hebt drie gesprekken bij Halt,  maakt je excuus bij het slachtoffer, vergoedt de schade en je krijg leeropdrachten. De Halt-straf duurt maximaal 20 uur en doe je buiten schooltijd. 

Als je je aan alle afspraken hebt gehouden, geeft Halt aan de politie door dat jouw Halt-straf is geslaagd. De politie zal dan jouw zaak ‘seponeren’: dit betekent dat er geen proces-verbaal wordt gestuurd naar de officier van Justitie, en jouw zaak is hiermee afgedaan. 

In principe kun je maar een keer naar Halt worden verwezen, hierna volgen er andere ''straffen''. 

Jeudgevangenis

Als je boven de 12 jaar een misdrijf pleegt dat te zwaar is voor Halt, kan het zijn dat je naar de jeugdgevangenis moet. In de jeugdgevangenis kom je niet zomaar, pas als je iets heel ergs hebt gedaan kan een kinderrechter beslissen dat je naar de jeugdgevangenis moet.

Na het misdrijf word je gearrresteerd en meegenomen naar het politiebureau. Op het politiebureau wordt er een verslag gemaakt van wat er is gebeurd, deze gaat ook naar de kinderbescherming en kinderrechter.

De kinderrechter bepaalt uiteindelijk of je een straf krijgt en wat voor straf dit zal zijn. Jongeren van 12 tot 16 jaar kunnen maximaal 1 jaar gevangenisstraf krijgen, voor jongeren van 17 jaar is dit 2 jaar. Vanaf 18 jaar kan de rechter ervoor kiezen om te veroordelen volgens het volwassenrecht. De maximale gevangenisstraf voor volwassenen in Nederland is 30 jaar, of levenslang. 

 

rechthoek

Het jeugdstrafrecht of het volwassenstrafrecht

Voor jongeren van 16 & 17 jaar kan het Openbare Ministerie ervoor kiezen om volgens het volwassenstrafrecht te veroordelen, dit gebeurt bijvoorbeeld bij zware misdrijven. Als dit het geval is, kunnen ze langere gevangenisstraffen krijgen of een maatregel. Een maatregel kann zijn dat ze een leerstraf moeten krijgen of begeleiding. 


Vanaf 18 jaar kunnen jongeren worden gestrafd volgens het volwassenstrafrecht, maar tussen de 18 en 23 jaar kan de Officier van Justitie er ook voor kiezen om nog volgens het jeugdrecht te straffen. Dit is vaak afhankelijk van wat voor soort misdrijf het is.