Waarom zijn er bijna geen islamitische middelbare scholen?

De maatschappij
een klaslokaal

Er zijn veel verschillende basisscholen in Nederland. Er bestaan bijvoorbeeld protestantse, katholieke, joodse en islamitische basisscholen. Er zijn in Nederland 54 islamitische basisscholen, maar er zijn maar drie islamitische middelbare scholen. Hoe komt dat?

De wet

Volgens de wet mag iedereen een school oprichten. Er is een verschil tussen openbaar onderwijs en bijzonder onderwijs. Deze openbare en bijzondere scholen moeten volgens de wet gelijk behandeld worden.

Openbaar onderwijs is wanneer een school niet vanuit een religie of levensbeschouwing les geeft. Bijzonder onderwijs doet dit wel. Dit zijn bijvoorbeeld christelijke scholen, of scholen met een bijzondere lesmethode. Denk aan dalton-scholen.

Heel veel scholen

Nederland had in 2018 maar liefst 1454 middelbare scholen. Dat zijn er super veel! Op meer dan de helft van deze scholen wordt openbaar of neutraal onderwijs gegeven. En er waren 670 katholieke of protestantse scholen. En er waren maar 2 islamitische middelbare scholen. Dat zijn er een stuk minder!

Boeken, een appel, kleurpotloden en letterblokken

Behoefte

Vorig jaar wilden tien mensen een islamitische middelbare school beginnen. Dat zou betekenen dat kinderen die naar een islamitische middelbare school willen, dit ook sneller kunnen. Want de kans is groter dat er zo’n school in de buurt is.

Maar de bouw van extra islamitische scholen gaat niet door, want alle aanvragen zijn afgewezen. De organisatie die de aanvragen afkeurde, denkt dat er te weinig mensen naar deze scholen zouden willen, waardoor ze te weinig leerlingen zouden hebben. Maar de mensen die een islamitische middelbare school willen oprichten, zeggen dat er wel genoeg mensen naar deze scholen willen.

Nieuwe wet

Een oprichter van een school moet aantonen dat er genoeg leerlingen zullen komen. Hiervoor moeten ze kijken naar het aantal basisscholen in de buurt met dezelfde religie of hetzelfde onderwijstype. Dat is niet alleen lastig voor islamitische scholen, maar bijvoorbeeld ook voor boeddhistische of joodse scholen, want deze regel is heel streng.

Daarom wordt er nu gekeken of de wet moet worden veranderd, zodat er in de toekomst meer islamitische middelbare scholen kunnen worden opgericht. Dan wordt het voor kinderen van islamitische basisscholen makkelijker om naar een zelfde soort middelbare school te gaan, als ze dat willen.

Bron: Scholen op de kaart,  NOS