Wat doet de marine?

De maatschappij
Onderzeeër

Bij problemen op zee of in de kustgebieden moet Nederland beroep kunnen doen op de marine, waar ook ter wereld. De marine heeft verschillende taken. Ten eerste moet zij het Nederlandse grondgebied en dat van onze bondgenoten verdedigen. Ook zorgt de marine voor de bescherming van het grondgebied en de wateren rond Aruba en de Nederlandse Antillen. Een tweede taak van de marine is het uitvoeren van crisisbeheersing- en vredesoperaties.

Voorkomen van strijd

Het voorkomen van een gewapende strijd is het belangrijkste doel. De marine ondersteunt ook de burgerlijke overheid in binnen- en buitenland. Het gaat dan vaak om rampenbestrijding, rechtshandhaving of hulpverlening.

Kustwacht

De kustwacht, waarover de marine de leiding heeft, verzorgt reddingstaken, handhaaft de regels voor het scheepvaartverkeer, voert visserij-inspecties uit, controleert op milieuovertredingen en bestrijdt illegale activiteiten, zoals druksmokkel.

Explosieven opruimen

De marine ruimt ook explosieven op, bijvoorbeeld zeemijnen uit de Tweede Wereldoorlog. Tot slot voert de marine metingen uit. Daarmee worden onder andere zeekaarten gemaakt, die zowel door de beroeps- als de recreatievaart worden gebruikt.