Wat is het verschil tussen een gevangenis en een huis van bewaring?

De maatschappij
Gevangenis

Het verschil tussen een gevangenis en het huis van bewaring is dat iemand in de gevangenis volgens de rechter schuldig is. In het huis van bewaring zitten mensen die verdacht worden van een misdrijf, maar waarvan de rechter nog niet heeft gezegd dat ze schuldig zijn. 

Een verdachte kan maximaal 102 dagen in een huis van bewaring zitten. Dan moet er een uitspraak zijn.

Bescherming

Gevangenissen zijn er in de eerste plaats om ons te beschermen tegen gevaarlijke mensen. Een tweede doel is het vergroten van de kans dat de gevangene na zijn straf weer op een normale manier terugkan naar de vrije wereld. Bijvoorbeeld door scholing, werk of therapie.

Schuldig

Daarnaast is het natuurlijk de bedoeling dat een boef gestraft wordt voor wat hij gedaan heeft. Wanneer iemand verdacht wordt van een ernstig misdrijf mag diegene nog niet in de gevangenis gezet worden. Dat kan pas als de rechter besloten heeft dat de boef schuldig is.

Misdrijf

Totdat dat gebeurt zouden we het risico lopen dat de verdachte vlucht of nog een misdrijf pleegt. Daarom komt hij of zij dan in het huis van bewaring. Pas als de rechter beslist dat ze schuldig zijn gaan ze dus naar een gevangenis.