Waarom krijgen kinderen de achternaam van hun vader en niet van hun moeder?

De maatschappij
Letters

De meeste kinderen krijgen de achternaam van hun vader bij hun geboorte, maar sommige krijgen die van hun moeder. Hoe zit het nou precies?

Achternaam kiezen

Bij de geboorte van een kind mogen de ouders samen kiezen welke achternaam het kind krijgt. De achternaam van de vader óf de achternaam van de moeder. Dit geldt echter alleen bij het eerste kind van de ouders. Heeft het eerste kind de achternaam van de vader gekregen? Dan krijgen de kinderen die daarna geboren worden ook zijn achternaam. Dit zorgt ervoor dat de eenheid van de familienaam behouden blijft.

Geen keuze maken

Maar wat nou als de ouders van het kind geen achternaam kiezen? Dan krijgt het kind automatisch de naam van de vader of moeder, afhankelijk van de gezinssituatie.

Getrouwde ouders

Als de ouders van het kind getrouwd zijn en ze kiezen geen achternaam, dan krijgt het kind automatisch de achternaam van de vader.

Ongetrouwde ouders

Als de ouders van het kind ongetrouwd zijn en ze kiezen geen achternaam, dan krijgt het kind automatisch de achternaam van de moeder. Willen de ouders dat het kind de achternaam van de vader krijgt? Dan moet de vader het kind eerst erkennen.

Ouders met hetzelfde geslacht

Als twee vrouwen samen een kind krijgen, dan krijgt het kind automatisch de naam van de biologische moeder, de moeder die het kind gebaard heeft. Het kind kan alleen de achternaam krijgen van de partner van de moeder als het kind geadopteerd is of bij gezamelijk gezag. Gezamelijk gezag houdt onder andere in dat je beiden wettelijk verantwoordelijk bent voor de verzorging en opvoeding van het kind.

Bron: Rijksoverheid