Waar komt statiegeld vandaan?

De maatschappij

Statiegeld is eigenlijk stageld of staangeld. Een soort waarborgsom. Het geld blijft in de winkel totdat de fles is terug gebracht. Het is dus geld dat `blijft staan'. Staangeld werd ook gevraagd voor een boek in de bibliotheek of voor het lenen van een boot. Het woord 'staangeld' wordt voor het eerst in 1872 in de Van Dale genoemd. In het begin van de 20ste eeuw hielden werkgevers ook loon in van de arbeiders. Dan wisten ze zeker dat die weer kwamen werken.