Mogen mensen met een verstandelijke beperking ook stemmen?

De maatschappij
Stemmen

In Nederland heeft iedereen boven de achttien jaar oud stemrecht. Tijdens de verkiezingen mag je dan naar de stembus om je stem uit te brengen. Maar hoe zit dat bij mensen met een verstandelijke beperking?

Actief kiesrecht

In de kieswet staat wie er mag stemmen bij de verkiezingen. Dit heet actief kiesrecht. Bij de Tweede Kamerverkiezingen is het bijvoorbeeld belangrijk dat je een Nederlandse nationaliteit hebt en boven de achttien jaar oud bent.

Verstandelijke beperking

Ook mensen met een verstandelijke beperking hebben kiesrecht. Ze krijgen gewoon een stempas in de bus, en mogen naar de stembussen als het zover is. Bij het stemmen is het wel belangrijk dat hun mening niet door andere beïnvloed wordt. Daarom mogen mensen met een verstandelijke beperking niet met iemand anders in het stemhokje. Mensen met een lichamelijke beperking (blind of ziekte van Parkinson) mogen wel iemand meenemen in het stemhokje.

Uitgesloten

In uitzonderlijke gevallen kan een rechter iemands stemrecht ontnemen. Dit doen ze bijvoorbeeld als iemand heeft gesjoemeld met stembiljetten of stempassen. In het echt wordt deze maatregel niet vaak toegepast. Ook mensen die in de gevangenis zitten mogen gewoon stemmen. Al kunnen ze vaak zelf niet naar de stembus. Vaak laten ze daarom iemand anders voor hen stemmen.