Hebben doven voor elk woord een gebaar?

De maatschappij

Er bestaat niet één universele gebarentaal, daar wordt wel aan gewerkt. Tot nu toe heeft elk land zijn eigen gebarentaal. Daarnaast kunnen er ook regionale varianten bestaan, vergelijkbaar met de gesproken dialecten.

De gebarentaal is geen precieze vertaling van de sprekende taal. Het is een eigen taal die steeds in ontwikkeling is. Mensen kunnen gebaren zelf bedenken en toevoegen aan de taal. Eén gebaar kan een woord, maar ook hele zin vertegenwoordigen. Doven kennen ook het handalfabet en het vingerspellen. Dat houdt in dat er voor elke letter van het alfabet een gebaar is.

Op http://vitaal.denhaag.org/ vind je het hele Nederlandse handalfabet en kun je zien hoe je jouw naam spelt in gebarentaal. Ook kan je zelf nieuwe gebaren verzinnen en allerlei leuke spelletjes spelen.