Wat doen ze in het leger?

De maatschappij
Soldaten

Het leger is eigenlijk een andere naam voor alles wat er onder defensie valt. Defensie zorgt voor vrede en veiligheid in Nederland, maar ook daarbuiten. Defensie bestaat uit vier onderdelen. Dit zijn de marine, luchtmacht, landmacht en marechaussee. Deze vier onderdelen zijn snel inzetbaar en kunnen overal ter wereld optreden. We horen natuurlijk vooral over militairen die in het buitenland op gevaarlijke missies zijn. Maar defensie doet nog veel meer. Hieronder een overzichtje van (een deel van) de taken van defensie.

  • De militaire inlichtingen- en veiligheidsdienst probeert zoveel mogelijk informatie te verkrijgen om dreigingen te voorkomen.
  • Militaire eenheden bewaken en beveiligen onder andere het Koninklijk huis, waardetransporten, het luchtruim en Schiphol.
  • De kustwacht zorgt dat het veilig is op de Nederlandse zeeën (inclusief die rondom de Nederlandse Antillen en Aruba).
  • Voor hele gevaarlijke situaties zijn er speciale eenheden die bijvoorbeeld terrorisme bestrijden.
  • De explosieve opruimingsdienst spoort bommen op en ruimt ze op. In zee liggen bijvoorbeeld nog bommen uit de Tweede Wereldoorlog.
  • In Utrecht heeft het leger een speciaal ziekenhuis voor slachtoffers van missies, maar ook voor de opvang van slachtoffers met besmettelijke ziektes.
  • F16's staan 24 uur per dag gereed om het Nederlands luchtruim te verdedigen.

Meer informatie vind je op de website van Defensie.