Wat doe je als je een non bent?

De maatschappij
nonnen

Eenzaam

Een non is een vrouwelijke monnik, ook wel zuster genoemd. Het woord monnik betekent “eenzaam”. Een monnik trouwt niet en neemt geen kinderen, hij of zij kiest er voor om alleen te leven.

Gelovig

Nonnen zijn erg gelovig. Ze hebben echter niet allemaal hetzelfde geloof, er bestaan bijvoorbeeld christelijke en islamitische nonnen. Sommige nonnen wonen thuis en zonderen zich af van de wereld, maar de meeste nonnen wonen in een klooster. Hier gaan zij vrijwillig heen.

Een non gebruikt een smartphone

Klooster

In het klooster zijn de nonnen vooral met hun geloof bezig. Er wordt een paar keer per dag gezamenlijk gebeden, dit gebeurt in een kerk of tempel. Verder doen de nonnen veel aan yoga en meditatie, om zo in contact te komen met God.

Werken

De nonnen hebben een rustig en regelmatig leven in het klooster. Er moet echter wel gewerkt worden. Alle taken zijn verdeeld, zo is er een postzuster, een keukenzuster en soms zelfs een rijbewijszuster. Zij brengt de nonnen naar de dokter als dat nodig is en haalt soms wat boodschappen. De nonnen werken in stilte en doen verder vooral eenvoudig werk, zoals breien en borduren, zodat ze onafgebroken kunnen bidden.

Dichter bij God

Door de stilte en eenzaamheid willen de nonnen dichter bij God komen. Ook tijdens het eten is iedereen stil.