Wat betekent amen?

Cultuur
bidden

In de naam van de Vader, de Zoon, en de Heilige Geest... Amen. Deze zin heb je vast wel eens gehoord. Christenen sluiten hun gebed vaak af met het woord 'amen'. Waarom doen ze dat?

Betekenis

Amen is vooral het slotwoord van een christelijke zegen of van een gebed. Dit 'amen' stamt uit het Hebreeuws, de taal van Israël. Het stamt af van het woord Amam, en dat betekent "geloven". Letterlijk betekent Amen: 'het is waar' of 'het zij zo'.

Religie

Door een gebed af te sluiten met het woordje 'amen' zeggen de gelovigen als het ware dat ze het er mee eens zijn. Ze 'beamen' wat de dominee heeft gezegd. Ook joden en moslims gebruiken het woordje 'amen'. Maar aangezien 'amen' gewoon betekent dat je het ergens mee eens bent, hoef je eigenlijk niet eens religieus te zijn om het te kunnen zeggen.