Wat is de bijbel?

Cultuur
bijbel

Het is het meest gelezen boek ter wereld: de Bijbel. Maar waar gaat dit boek over?

Verzameling boeken

Bijbel komt van het latijnse woord 'biblia' dat 'boeken' betekent. De bijbel is een verzameling van 73 boeken.

De bijbel

Twee delen

Voor christenen bestaat de bijbel uit twee delen: het oude en het nieuwe testament. In de bijbelboeken wordt volgens christelijke gelovigen de weg geschetst die God met de mensen gaat, van de schepping van de wereld tot en met het leven en optreden van Jezus Christus en de eerste christenen.

Oude testament

Joodse gelovigen geloven alleen in het oude testament. Zij noemen dit de Thora. Al die verschillende boeken komen uit een andere tijd en zijn daarom ook heel verschillend van taal en inhoud. Dat maakt de bijbel ook niet zo makkelijk te lezen. Aan de Nieuwe Bijbelvertaling is ruim 10 jaar door honderden mensen gewerkt!