Naar vraag & antwoord

Wat is discriminatie precies? De maatschappij

Bekijk antwoord
Wat is discriminatie precies?

Sandra Bono stelde deze slimme vraag. Heb jij ook een vraag voor Willem Wever? Stel hem hier!

<p>Het woord discriminatie betekent letterlijk: &lsquo;het maken van onderscheid&rsquo;. Maar dat zegt eigenlijk nog niet genoeg. Op maatschappelijk en juridisch gebied kun je namelijk beter zeggen dat de term discriminatie staat voor &lsquo;het onrechtmatig onderscheid maken tussen mensen of groepen&rsquo;. Je kunt tenslotte best onderscheid maken tussen bepaalde mensen; daar hoeft niet altijd iets mis mee te zijn. Maar wanneer je een persoon of een bepaalde groep bijvoorbeeld bestempelt als &lsquo;minderwaardig&rsquo; of ze bepaalde stereotypen opplakt (bijvoorbeeld: alle dikke mensen zijn lui), dan kun je spreken over discriminatie. Als je discrimineert, benadeel je daarmee mensen of groepen op basis van verschillende kenmerken zoals afkomst, ras, geboorteland, geloof, politieke of religieuze overtuigingen, sociale gewoonten, sekse, seksuele geaardheid, taal, handicap, etc. Dit zijn namelijk geen goede redenen om iemand anders te behandelen. In de grondwet staat dat alle mensen gelijk zijn. Discriminatie is dus strijdig met de wet, want je mag iemand niet anders beoordelen omdat hij/zij toevallig een ander kleurtje heeft dan jij, of misschien homoseksueel is. Discriminatie kan voor heel vervelende situaties zorgen. Denk bijvoorbeeld maar eens aan de Tweede Wereldoorlog, toen de Joden door de nazi&rsquo;s werden verdreven en vermoord, alleen maar omdat ze Joods waren. Of de periode van de Apartheid in Zuid-Afrika, toen de blanken hun zwarte landgenoten benadeelden en ontzettend slecht behandelden. En ook tegenwoordig speelt discriminatie helaas nog geen grote rol in het leven. Homoseksuelen worden nog lang niet overal geaccepteerd en ook veel vrouwen hebben nog steeds minder rechten en vrijheden dan mannen in een groot aantal landen. Bovendien liggen, sinds de aanslagen van 11 september 2001 in New York, veel moslims vaak onder vuur. Het is erg belangrijk om discriminatie zoveel mogelijk te voorkomen. Iemand veroordelen om zijn/haar uiterlijk, afkomst, seksuele geaardheid, geloof etc. is niet eerlijk en bovendien helemaal nergens voor nodig. Er zijn tenslotte al genoeg problemen in de wereld en om die op te kunnen lossen is het van belang dat we juist zoveel mogelijk samenwerken!</p>

Sandra Bono stelde deze slimme vraag. Heb jij ook een vraag voor Willem Wever? Stel hem hier!