Wat is discriminatie precies?

De maatschappij
vier pionnen bij elkaar en eentje is buitengesloten

Het woord discriminatie betekent letterlijk: ‘het maken van onderscheid’. Maar dat zegt eigenlijk nog niet genoeg. Je kunt tenslotte best onderscheid maken tussen bepaalde mensen. Maar wanneer je een persoon of een bepaalde groep bijvoorbeeld bestempelt als ‘minderwaardig’ of ze bepaalde stereotypen opplakt (bijvoorbeeld: alle dikke mensen zijn lui), dan kun je spreken over discriminatie.

Als je discrimineert, benadeel je daarmee mensen of groepen op basis van verschillende kenmerken zoals afkomst, ras, geboorteland, geloof, politieke of religieuze overtuigingen, sociale gewoonten, sekse, seksuele geaardheid, taal, handicap, etc. In de grondwet staat dat alle mensen gelijk zijn. Discriminatie is dus strijdig met de wet. 

Ook tegenwoordig speelt discriminatie helaas nog een grote rol in het leven. Homoseksuelen worden nog lang niet overal geaccepteerd en ook veel vrouwen hebben nog steeds minder rechten en vrijheden dan mannen in een groot aantal landen. Bovendien liggen, sinds de aanslagen van 11 september 2001 in New York, veel moslims vaak onder vuur.