Waarom zijn er voor sommige beroepen bijna alleen maar mannen?

De maatschappij

Meer dan tweeduizend jaar lang (en misschien nog wel langer) zijn mensen er van uit gegaan dan mannen en vrouwen andere eigenschappen hebben. Dat komt omdat vrouwen kinderen kunnen baren en mannen niet. Mannen moesten sterk zijn en vrouwen zorgzaam. Mannen en vrouwen hadden daarom ook aparte taken in het leven. Een man mocht zich nooit bemoeien met het grootbrengen van de kinderen en het huishouden. Een man hoorde niet in de keuken te zijn of achter de kinderwagen te lopen. Daarom was er ook een onderscheid tussen mannen- en vrouwenberoepen.

Het best is dat te zien op de boerderij waar mannen en vrouwen samen moesten werken om het boerenbedrijf te runnen. De man werkte op het land en de vrouw deed het werk rondom de boerderij: het kleine vee verzorgen en de moestuin bij houden. Deze onderverdeling werd nog versterkt toen na 1850 er fabrieken kwamen. Toen gingen de mannen in de fabrieken werken en bleef de vrouw thuis om voor de kinderen en het huishouden te zorgen. Als ze weinig geld hadden, deed ze er thuis nog wat werk bij. Maar het ideaal was: mannen zorgen voor de kost (dat er geld in het laadje komt) en vrouwen voor het opvoeden van de kinderen en dat het thuis gezellig is.

Op het moment dat vrouwen trouwden stopten ze met hun baan. Als hen gevraagd werd om hun beroep in te vullen dan schreven gehuwde vrouwen: geen, want huisvrouw zijn was geen beroep en had ook geen status. Dat veranderde aan het einde van de jaren zestig van de vorige eeuw. Er was toen een tekort aan arbeidskrachten. Men ging toen arbeiders werven onder getrouwde vrouwen. Sinds die tijd is het gewoon dat getrouwde vrouwen ook een baan hebben en werden veel beroepen die eerst alleen door mannen werden gedaan ook voor vrouwen toegankelijk. Pas later was het ook andersom en gingen mannen ook typische vrouwenberoepen uitoefenen (zoals in de verpleging werken). Maar nog steeds zijn er beroepen waar bijna geen vrouwen werken. Meestal zijn dat beroepen waar veel kracht voor nodig is of die gevaarlijk zijn.