Hoe zijn verschillende niveau's (vmbo, havo, vwo) ontstaan en wanneer?

Geschiedenis
Meisjes in klas

De niveaus havo en vwo (en mavo) zijn in 1968 ingevoerd. Toen werd de Wet Voortgezet Onderwijs ingevoerd. De wet wordt ook wel de Mammoetwet genoemd. De namen van de niveaus zijn eigenlijk afkortingen. Havo staat voor: hoger algemeen voortgezet onderwijs, vwo is een afkorting van voortgezet wetenschappelijk onderwijs en vmbo betekent voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs.

De verandering

Vroeger bestond de mulo, de mms en de hbs. Dit zijn de voorlopers van de vmbo, havo en het vwo. Op het moment dat de Mammoetwet inging veranderde er best veel. Er was meer keuze uit verschillende schoolvakken. En de brugklas was nieuw.

Na de brugklas

Na de brugklas wordt bepaald naar welk niveau de leerling gaat. Dat is nu vaak nog zo. In 1993 werd de basisvorming ingevoerd. De onderbouw van de middelbare scholen veranderde toen. In 1998 werd de bovenbouw aangepakt, dit wordt de ‘tweede fase’ genoemd. Leerlingen in de bovenbouw moeten veel zelfstandig aan de slag. Er wordt niet meer alleen klassikaal les gegeven maar er moeten ook opdrachten alleen en in groepjes gedaan worden. 

Het ontstaan van vmbo

Het vmbo bestaat sinds 1999. Door de Wet op het voortgezet onderwijs is afgesproken dat een school die de niveaus mavo en vbo hadden, nu als vmbo werden gezien: voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs.