Wat is groene stroom?

Wetenschap & Techniek
Een windmolen van dichtbij

Je hebt vast wel eens gehoord van groene stroom. Maar wat is dit, en waarom is dit anders dan normale stroom? Willem Wever zoekt het uit!

Twee soorten stroom

Groene stroom is elektriciteit die wordt opgewekt met behulp van wind, zon, biomassa (hout, stro) of waterkracht. Deze bronnen kunnen nooit uitgeput raken en het opwekken brengt geen schade toe aan het milieu. Normale stroom wordt opgewekt uit kolen, aardgas of olie. Deze grondstoffen kunnen uitgeput raken. Bovendien ontstaat tijdens het opwekken een gas genaamd kooldioxide.

Opwarming van de aarde

Door de kooldioxide ontstaat het broeikaseffect, een natuurlijk proces dat er voor zorgt dat onze aarde warm blijft. Als dit broeikaseffect versterkt wordt door te veel broeikasgassen (zoals kooldioxide) stijgt de temperatuur op aarde en dat heeft weer schadelijke gevolgen voor ons klimaat!