Waar komt de naam dakpan vandaan?

Wetenschap & Techniek
dakpan

Wist je dat dakpannen al heel lang geleden op de daken in Griekenland werden gelegd? Al sinds 700 voor Christus. Dat is lang geleden! We gebruiken het woord ‘dakpan’ vaak. Maar waarom noemen we een dakpan eigenlijk een dakpan? Willem Wever zocht het uit!

Geschiedenis

Heel vroeger, in het jaar 700 voor Christus, werd er veel Latijns gesproken in de buurt van Griekenland. Het woordje ‘pan’ van het woord dakpan is afgeleid van het Latijnse woord ‘panna’, dat schoteltje betekent.

Schoteltjes

Toen dakpannen uitgevonden waren, werden er alleen nog holle dakpannen gemaakt, die je hierboven ziet op de foto. En als je goed kijkt, zie je dat de ‘U’-vorm van deze dakpannen een beetje lijken op schoteltjes. Blijkbaar vonden de mensen uit Griekenland de eerste dakpannen zoveel op schoteltjes lijken, dat ze die hiernaar vernoemden. En omdat de pannen op het dak worden geplaatst, hebben ze het woord ‘dakpan’ uitgevonden.

Inpikken

De oude Grieken kwam er in die tijd achter dat deze stenen dakpannen veel minder brandgevoelig waren dan andere materialen, zoals stro, riet en gras. Ook zorgden de dakpannen ervoor dat er minder water door het dak kwam. De jaren hierna bleken dakpannen zo handig voor het droog houden van de huizen en het voorkomen van brand, dat andere landen in de buurt dit idee inpikten.

‘S’-vormige dakpan

Holle dakpannen worden tegenwoordig niet vaak meer gemaakt. Men kwam er in de 18de eeuw achter dat er veel minder regen door het dak kwam als er bolle dakpannen naast de holle dakpannen gelegd werden. Uiteindelijk is de holle dakpan aan de bolle dakpan vastgemaakt en zo is de dakpan van nu, in de vorm van de letter S, ontstaan.

Weet jij ook...

.. Wat het hoogste gebouw ter wereld is?

Bron: Homedeal Dakbedekking