Alles over tunnels en bruggen

Wetenschap & Techniek
Hoe maak je een tunnel onder het water?

Hoe bouw je een tunnel onder water? Edson gaat met Pepijn op pad om antwoord te krijgen op deze vraag. Ze mogen kijken bij de bouw van de Maasdeltatunnel bij Vlaardingen. Ze bouwen deze tunnel onder water door twee tunnelsegmenten te laten ‘afzinken’ door ze vol te laten lopen met water, zodat ze zwaar genoeg zijn om te zinken. Als ze eenmaal zijn vastgemaakt, wordt het water eruit gepompt.

Waterdruk

Bij het bouwen van een tunnel onder water heb je veel last van waterdruk. Water oefent meer druk uit dan lucht. Dat komt omdat de moleculen in water zwaarder zijn dan luchtmoleculen. Ook heb je in het water ook nog steeds last van de luchtdruk die drukt op het water. Hoe dieper iets gaat in het water, hoe meer druk erop komt te staan. 

Verschillende delen

De tunnel is verdeeld in meerdere delen van 100 meter. In ieder deel vindt een eegen bouwproces/bouwfase plaats. In de meeste delen is tot nu toe de basis, de damwanden en het geraamte voor de vloer gemaakt. Het diepste deel staat nu net onder water. Dat is om te voorkomen dat de waterdruk van onderaf de vloer openbarst. Terwijl dit deel is gevuld met water, wordt er door grote machines verder gegraven. Ze graven wel tot 27 meter diep. Later wordt het water weer weggepompt en wordt de vloer gemaakt. Als laatste worden alle installateis opgehangen en getest, bijvoorbeeld verlichting, camera's en ventilatie. 

Van twee kanten bouwen

De tunnel wordt vanaf twee kanten tegelijk gebouwd. Aan beide kanten doen ze precies hetzelfde. 

Tijdelijke dam

Het lijkt alsof ze nog op ‘land’ aan het werk zijn, maar ze hebben tijdelijk een dam opgevuld met zand om rondom de tunnel te kunnen werken. Als de tunnel klaar is, wordt dit weer weggehaald. Je ziet ook dat dit stuk ‘land’ verder het water in loopt dan de rest.

Op zijn plek

Deze tunnel blijft op zijn plaats door zo’n 4000 ankerpalen die in de grond zijn geboord. De palen houden de tunnelvloer op zijn plaats.