Waarom zit het roer van een schip aan de achterkant?

Wetenschap & Techniek

Waarom bestuurt een stuurman zijn schip altijd vanaf de achterkant van het schip? Als hij voorop zou staan, zou de schipper toch veel beter zicht hebben?

Niet alle schepen worden van achteruit bestuurd. Hoewel het roer bij de meeste schepen achteraan staat, zit het roer van de meeste kleine jachten en plezierboten vooraan. Het woord 'roer' wordt binnen de scheepvaart eigenlijk niet vaak meer gebruikt. Ze noemen het vaker 'de brug'. De brug van een schip zit om praktische redenen achteraan. De schipper heeft vanaf die plek een goed overzicht over het hele schip. Dat overzicht maakt het besturen van het schip veel gemakkelijker. Maar dat is niet de enige reden.

De woonruimtes van een schip bevinden zich vaak op het achtersteven. Dat wordt gedaan omdat op volle zee de voorkant van een schip vaak met water wordt overspoeld. Ook houdt werken op een schip gevaren in. Om die gevaren te verminderen, hebben ze de brug dan maar op het woongedeelte gezet. Op die manier hoeven de werkers op het schip 's morgens en 's avonds geen grote afstanden meer af te leggen, waardoor de kans op ongelukken minder wordt.

Tot slot zit de motor van het schip achteraan, dicht bij de schroef. Om de overbrengingen van de brug naar de motor en van de motor naar de schroef zo klein mogelijk te houden, hebben ze de brug ook achteraan geplaatst.

Bron: wegwijslezer.nl