Wat is oorlog?

De maatschappij
oorlog

Oorlog is een strijd. Een strijd tussen mensen die van mening verschillen en die het allemaal voor het zeggen willen hebben.

Verschillende oorlogen

De aanleiding voor de strijd verschilt per oorlog. Het kan bijvoorbeeld gaan over godsdienst, afkomst, grondgebied en grenzen, grondstoffen zoals olie of diamanten, of over politieke macht en invloed. Soms is er niet één aanleiding, maar zijn er meerdere redenen.

Burgeroorlog

Een oorlog hoeft niet altijd tussen twee landen te zijn. Het komt ook voor dat er oorlog is in een land tussen verschillende groepen mensen.
We noemen dat een burgeroorlog. 

Geweld

Vaak komt er veel geweld kijken bij een oorlog. Beide groepen die tegen elkaar willen strijden, zetten vaak een leger in om de ander te verslaan. Bij een oorlog vallen dan ook vaak veel doden en gewonden. 

Oplossen

Een oorlog stopt, als een land of gebied zich gewonnen geeft aan de ander. Of als er samen een compromis wordt gesloten over de onenigheid die er speelt. Vaak worden er dan verdragen opgesteld, waarin de afspraken die worden gemaakt, worden opgeschreven.