Wat doen verkeersbrigadiers?

De maatschappij
Oversteekplaats

Op weg van en naar school kun je op onveilige oversteekplaatsen een verkeersbrigade aantreffen. Deze brigade kan bestaan uit volwassen verkeersbrigadiers (meestal de ouders van de schoolgaande kinderen) en uit jeugdverkeersbrigadiers. Vanaf 10 jaar mag je verkeersbrigadier worden. Dit kan alleen na een strenge selectie van school in samenwerking met de politie, want ze willen er wel zeker van zijn dat de jeugdverkeersbrigadier zijn of haar taak volgens de regels kan uitvoeren. Een verkeersbrigadier wordt speciaal door de politie opgeleid.

De verkeersbrigadiers brengen schoolgaande kinderen veilig naar de overkant van een onveilige oversteekplaats. Dit doen zij door het geven van een stopteken om het langsrijdende verkeer stop te zetten. Zij zullen op de stoep wachten totdat er zich een groep kinderen/voetgangers heeft verzameld. Als de verkeersbrigadier het veilig genoeg vindt om over te steken zal hij/zij het verkeer stopzetten. Met het teken “klaar…over!” zal de verkeersbrigadier de weg vrij maken voor de voetgangers. Wanneer alle kinderen over zijn, zullen de verkeersbrigadiers teruglopen naar de stoep en het stilstaande verkeer kan dan weer door rijden. Een automobilist die het stopteken negeert krijgt een boete.

In de brugklas van het voortgezet onderwijs moet je een maatschappelijke stage lopen. Dat kan je ook bij een verkeersbrigade doen. Voor meer informatie KLIK HIER.