Is wit een kleur?

Wetenschap & Techniek
Wit

Zwart en wit zijn geen kleuren... Maar wat zijn het dan wel? En waarom zijn het eigenlijk geen kleuren? Willem Wever weet het antwoord. Door de kleuren uit de kleurencirkel met elkaar te mengen, kun je alle kleuren maken die er bestaan. Wit en zwart komen niet voor in deze cirkel.

Kleurencirkel Johannes Itten

Licht

Kleuren hebben veel te maken met licht. Wit is licht (en dus geen kleur). Zwart is het gebrek aan licht (en dus ook geen kleur). Om dit te begrijpen is het handig om naar de kleurcirkel te kijken. In de video wordt dit uitgelegd.

Kleurcirkel

In het midden van de cirkel staan de drie primaire kleuren: geel, rood en blauw. Daarnaast de drie secundaire kleuren. Die kleuren ontstaan door twee primaire kleuren te mengen. Geel en rood wordt oranje. Geel en blauw wordt groen en rood en blauw wordt paars. In de buitenste ring staan de tertiaire kleuren. Die ontstaan weer door het mengen van een primaire kleur met een secundaire kleur.

Alle kleuren van de wereld

Door de kleuren uit de kleurcirkel met elkaar te mengen kun je alle kleuren maken die er bestaan. Maar wat heeft dat te maken met wit en zwart? Wit en zwart komen niet voor in deze cirkel. Volgens deze theorie zijn wit en zwart geen kleuren. Wit is namelijk alle kleuren bij elkaar en bij zwart ontbreken juist alle kleuren.