Hoe kan de brandweer blussen zonder water?

Hoe kan de brandweer blussen zonder water?

Wat doe je als je brand moet blussen, maar er geen water is? Jetske en Amito nemen de proef op de som... hoe kun je zonder water een brandje blussen?

Rate this article

  • love 20% love
  • lol 20% lol
  • omg 20% omg
  • pff 40% pff
site-footer-logo