Wat is het grootste gebouw ter wereld?

Wetenschap & Techniek
hoge gebouwen van onderaf gezien

Meningsverschil

Het is lastig om te bepalen wat het hoogste gebouw ter wereld is. Er wordt namelijk onderscheid gemaakt tussen het hoogste gebouw (flats, kantoren etc.) en de hoogste constructie (radio-en televisiemasten etc.).

Burj Khalifa in Dubai

Burj Khalifa in Dubai

Officieel zijn dat twee heel verschillende dingen, maar wetenschappers zijn het er niet over eens wat nu precies een gebouw is en wat een constructie en wat er wel en niet gemeten mag worden. Voor het gemak hebben we het daarom nu alleen over het allerhoogste gebouw van de wereld: Burj Khalifa in Dubai.

Dubbel record

De Burj Khalifa is een wolkenkrabber in Dubai. Op 21 juli 2007 versloeg het de 509 meter hoge Taipei 101 op Taiwan, en ging het de boeken in als het hoogste gebouw van de wereld. Een hele prestatie, want de Burj Khalifai was toen nog niets eens klaar! Het gebouw is namelijk niet alleen hoger dan de Taipei 101, maar ook hoger dan het Petronius Platform in de Golf van Mexico (610 m), de KVLY-TV mast in North Dakota (628,8 m) en de inmiddels ingestorte zendmast van Radio Warschau in Polen (646 m).

Zo hoog is de Burj Khalifa

De precieze hoogte werd tijdens het bouwen nog geheim gehouden, maar nu weten we wat het hoogste punt is. De Burj Khalifa is 828 meter hoog!