Wat betekent de A in A4-papier?

Wetenschap & Techniek
gekleurde velletjes

De A in A4-papier duidt op een bepaald type papier. De langste kant van een A-papier (lengte) is altijd gelijk aan de wortel van twee maal de kortste kant (breedte) van een A-papier. Oftewel: lengte = breedte * V2 (de wortel van 2) De basis van A-papier is A0. A0-papier is 1189 mm bij 841 mm groot. Als je een A0-papier doormidden scheurt dan krijg je een A1-papier. Scheur je die door de midden dan krijg je een A2-papier. En scheur je die weer door de midden dan krijg je een A3-papier. Enzovoort...