Hoe werkt een geluidsdemper van een pistool?

Wetenschap & Techniek

Om te begrijpen hoe de geluidsdemper van een pistool werkt, nemen we eerst als voorbeeld een ballon. 

Als je een ballon laat knallen met de prik van een speld geeft dat een harde knal. Dat komt door het plotseling ontsnappen van de druk (lucht) die in de ballon zit. Maar als je het knoopje uit de ballon haalt en je laat hem langzaam leeglopen dan ontsnapt er precies evenveel lucht die onder dezelfde druk in die ballon zat, alleen nu zonder een harde knal.

Bij een geluidsdemper werkt dat eigenlijk hetzelfde. De knal van een schot wordt veroorzaakt door de enorme druk die ontstaat door de explosie van kruit. Dat kruit komt ineens vrij nadat de kogel het pistool heeft verlaten. Een geluidsdemper zorgt ervoor dat deze grote druk niet ineens vrij komt, maar eerst veel minder wordt.

Een geluidsdemper bestaat uit een buis die meer inhoud heeft (20 tot 30 keer meer) dan de loop van het pistool. Doordat het gas niet meteen de loop verlaat, maar eerst in deze buis via een omweg gaat, daalt de druk. En dat betekent dus dat er geen harde knal meer komt.

Het bezit van een geluidsdemper is in Nederland verboden.