Hoe kan een rekenmachine zo snel de som uitrekenen ?

Hoe kan een rekenmachine zo snel de som uitrekenen ?
rekenmachine uitrekenen som

Een rekenmachine is eigenlijk heel dom, maar tegelijkertijd ook erg snel. Hoe werkt een rekenmachine? Willem Wever zocht het uit.

De som knippen

Als een rekenmachine een som moet knippen, dan knipt hij deze eerst in allemaal kleine stukjes. Bij de som '4 x 4' . gaat dit als volgt: 4 x 4 = 4 + 4 + 4 + 4 = 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 +1 + 1 + 1 + 1 +1 + 1 + 1 + 1 = 16. De rekenmachine maakt de getallen dus steeds kleiner, totdat alleen maar de getallen 1 overblijven. Deze telt de rekenmachine dan bij elkaar op.

Snel optellen

De rekenmachine vindt het moeilijk om '4 x 4' uit te rekenen, daarom knipt hij deze tot allemaal getallen 1 die de rekenmachine optelt. Een rekenmachine kan dat super snel. Zo han hij wel een miljoen keer +1 doen in één seconde. Een rekenmachine heeft ook een heel goed geheugen, dus hij kan makkelijk onthouden hoe vaak hij +1 gedaan heeft. Zo kan hij heel snel het antwoord uitrekenen.

Moeilijke sommen

Moeilijker sommen rekent een rekenmachine op dezelfde manier uit. Ook dan knipt hij de som in stukjes, totdat hij alleen maar de getallen 1 bij elkaar hoeft op te tellen.

Leuk weetje

De bovenste getallen op telefoontoetsen zijn 1 2 3. Op een rekenmachine zijn de eerste getallen 7, 8, 9. Waar komt dit verschil vandaan? De voorloper van de rekenmachine is de telmachine. Daarop stonden de cijfers in dezelfde volgorde als tegenwoordig. Toen de druktoetsen op de telefoon kwamen is bewust voor een andere volgorde gekozen, omdat mensen die veel met telmachines of rekenmachines werkten de telefoonnummers te snel konden intypen. In die tijd konden de telefoontoestellen en centrales die snelheid nog niet aan. Daarom is toen internationaal besloten om ze in een andere volgorde te plaatsen.

Ook leuk om te lezen:
Wat is het hoogste getal ter wereld?
Hoe is de computer uitgevonden?

Challenges