Naar vraag & antwoord

Waarom heeft een koe 4 magen? Dieren en planten

Bekijk antwoord
Waarom heeft een koe 4 magen?

Tiziano stelde deze slimme vraag. Heb jij ook een vraag voor Willem Wever? Stel hem hier!

Mensen zijn alleseters. Wij eten vlees, maar ook groenten. De taaie cellen van planten kunnen wij alleen niet goed verteren. Maar hoe zit dat met een koe?

Planteneters

Koeien zijn echte planteneters. Hun verteringssysteem is gespecialiseerd in het verteren van stevige plantencellen. Daarvoor heeft een koe een ander spijsverteringsstelsel dan de mens. Een koe heeft maar liefst vier magen. De eerste drie magen doen het voorwerk.

De pens

De koe slikt het gras bijna zonder kauwen door. Het komt dan in de eerste maag: de pens. De pens is heel groot, er past wel 120 liter in. Vroeger moest een koe altijd opletten voor roofdieren. De koe at daarom zo snel mogelijk haar pens vol, om het dan op een veilige plaats te herkauwen.

De netmaag

Na het herkauwen komt het voedsel in de netmaag. Hier wordt het voedsel voorbereid op de vertering. Het voedsel wordt in kleine balletjes gerold en opnieuw herkauwd.

De boekmaag

De derde maag is de boekmaag. De koe haalt hier het vocht uit het voedsel, ook worden er mineralen uit het voedsel opgenomen.

De lebmaag

Als vierde en laatste komt de lebmaag. Deze maag lijkt het meeste op de maag van een mens. Hier wordt het voedsel verteerd in heel zuur maagsap.

Dit is ook leuk om te lezen:

Hoe weet een koe naar welke maag het voedsel moet nadat hij dit herkauwd heeft?

Kan een koe ook grijs worden? 

Hoe kan een koe melk blijven geven?

Tiziano stelde deze slimme vraag. Heb jij ook een vraag voor Willem Wever? Stel hem hier!