Hoe komen parels in een oester?

Dieren en planten
Een parel in een oester

Parels worden gebruikt om hele mooie sieraden van te maken. Ze zijn erg duur en zeldzaam. Deze schitterende parels worden uit oesters gevist. Maar hoe komen ze daar terecht? Willem Wever zoekt het voor je uit!

Afweerreactie tegen vuil

Een parel is een afweerreactie van de pareloester op vuil dat in de schelp is beland. De buitenste laag van het levende schelpdier heet de mantel. Wanneer er een zandkorrel, een stukje kalk of vuil in de mantel belandt, kan dat het dier behoorlijk irriteren.

Een parelketting

Het schelpdier reageert er op door het ongewenste deeltje te bedekken met dezelfde stof als waaruit de binnenkant van de schelp bestaat: parelmoer. Zo ontstaat een ronde parel, waardoor het dier geen hinder meer ondervindt van de ongewenste gast. Het is dus een verdedigingsmiddel tegen de ‘pijn’.

Waar komen pareloesters voor?

Parels worden vooral gemaakt door pareloesters die voorkomen in  de Rode Zee, de wateren rond Sri Lanka, de Maleisische Archipel, Noord- en West-Australië, Japan, en de kust van Venezuela in het Caribische gebied. Eigenlijk kunnen alle tweekleppige schelpdieren parels maken.

Parels in een mossel?!

Als iemand een parel(tje) vindt in gekookte mossels, komt dat bijna altijd in het nieuws. Ook in zoetwater, in Noord Europa en in China komen zoetwaterparelmossels voor. Vroeger kwam de Europese zoetwater parelmossel ook in Nederland voor. Door de watervervuiling en het verdwijnen van heldere beken is deze hier nu uitgestorven.