Waarom rijden mensen niet op zebra’s?

Dieren en planten

Misschien heb je wel eens op een paard gereden. Maar op de manege zie je nooit een zebra, terwijl dat ook een soort paard is. Hoe komt dat eigenlijk?

Temmen
Dat komt omdat het ons nooit gelukt is om de zebra te temmen tot huisdier, of met een moeilijk woord: te domesticeren. Het dier blijft agressief, paniekerig en onvoorspelbaar als we het proberen te berijden.

Gifpijltjes
Onderzoekers denken dat dat komt door pijltjes met gif die Afrikaanse jagers al meer dan 24.000 jaar gebruiken om zebra’s te vangen. Uit onderzoek blijkt dat zebra’s op de vlucht slaan voor mensen als ze te dichtbij komen.

36 meter
Als een mens binnen 36 meter afstand van een zebra komt rent het dier weg. Dat is geen toeval, want de pijltjes met gif van jagers komen net iets minder ver dan 36 meter. Zebra’s voelen dus precies aan wanneer ze moeten vluchten.

Paarden
Natuurlijk hebben mensen ook op gewone wilde paarden gejaagd. Maar paarden kunnen in tegenstelling tot de zebra, goed overleven in een koud klimaat. Door de weersomstandigheden tijdens ijstijden kwam het voor dat wilde paarden langere tijd geen mensen tegen kwamen.

Te kort
Toen het weer warmer werd, waren moderne mensen toch in staat om in gebieden te jagen waar wilde paarden leefden. Maar die periode was te kort. De paarden hadden als het ware te weinig tijd om een instinctieve angst te krijgen voor mensen. Zebra’s hebben die angst wel ontwikkeld.

Bron: Scientias