Waarom heeft het stoplicht voor voetgangers geen oranje?

Wetenschap & Techniek

In de wet (Reglement Verkeerstekens en Verkeersregels, RVV 1990, artikel 68.1) staat de betekenis van de kleuren van verkeerslichten:

Rood licht betekent stoppen.
Groen licht betekent doorgaan.
Geel (door iedereen oranje genoemd) betekent stoppen. Voor bestuurders (dus geen voetgangers) die zo dichtbij het stoplicht zijn dat stoppen niet meer mogelijk is: doorgaan.

Een voetgangerslicht heeft geen 'oranje' licht, omdat je als voetganger altijd kunt stoppen (geen remweg).
Een voetgangerslicht heeft daarom genoeg aan een rood en groen licht. Als een voetganger oversteekt en het licht wordt bijna rood, dan gaat het groene licht knipperen en dan weet je dat je moet doorlopen.

Bron: Veilig Verkeer Nederland