Hoe verzinnen pretparken die attracties?

Wetenschap & Techniek
De Vliegende Hollander in de Efteling

Heel cool, al die attracties in de pretparken! Maar wie bedenkt deze attracties eigenlijk?

Soort attractie

Eerst bedenken ze wat voor een soort attractie er moet komen (een achtbaan of een spookhuis of...) Dan worden de plannen bedacht en wordt de attractie op papier gezet.

Anders

Attractieparken zijn steeds op zoek naar nieuwe attracties om bezoekers te vermaken. En iedere attractie wordt weer anders gemaakt. Hier zullen we een attractie van de Efteling bespreken, namelijk de Vliegende Hollander.

Vliegende Hollander

De attracties in de Efteling zijn gebaseerd op sprookjes en verhalen. De Vliegende Hollander is gebaseerd op het beroemde verhaal  van het spookschip. Zo is de Vliegende Hollander tot stand gekomen: Eerst is bedacht wat voor een soort attractie het moest worden (bijv. een achtbaan of een belevenis attractie). Daarna komt er een brainstorm met allerlei ideeën hoe die attractie moet gaan worden.

Geld

Dan wordt bekeken waar de attractie komt te staan in het park. En hoeveel geld er beschikbaar is om alle plannen uit te voeren. Er wordt een verhaal uitgekozen om de attractie op te baseren (in dit geval het verhaal van het vlaggenschip). Dit verhaal wordt heel goed uitgeplozen zodat alle details in de attractie kloppen. Er worden schetsen gemaakt en die schetsen worden omgezet in bouwtekeningen.

Bouwen

Nadat de attractie virtueel vormgegeven is, begint het bouwen pas! In het ontwerp wordt natuurlijk ook erg goed gelet op de veiligheid van de attractie! Tot slot worden de speciale effecten bedacht en uitgevoerd. Kortom, aan het maken van een attractie gaat veel werk vooraf.

Er zijn bij het maken van de Vliegende Hollander 2.000 mensen betrokken geweest! Ook kost het maken van een attractie veel geld: de Vliegende Hollander heeft ruim 20 miljoen euro gekost! Het maken van de Vliegende Hollander heeft ruim 3 jaar geduurd. www.efteling.com