Naar vraag & antwoord

Waar komen alle namen van de maand vandaan? Geschiedenis

Bekijk antwoord
Waar komen alle namen van de maand vandaan?
Waar komen alle namen van de maand vandaan?
Open geslagen agenda met de maanden januari en februari

Mathijs stelde deze slimme vraag. Heb jij ook een vraag voor Willem Wever? Stel hem hier!

<p>De namen van de maanden komen uit de Romeinse tijd. Ze zijn genoemd naar goden, heersers en getallen. Bij de Romeinen liep het jaar van maart tot februari. - Maart: Martius naar de god Mars - April: Aprillis. Verbastering van Apricus, dat betekent `door de zon beschenen&#39; - Mei: Maius. Genoemd naar de godin Maia - Juni: Iunius. Genoemd naar de godin Juno - Juli: Julius. Genoemd naar Julius Caesar, die in 44 voor Christus zijn geboortemaand Quintilis (de vijfde maand) veranderde in Julius (juli) - Augustus: genoemd naar keizer Augustus. Oorspronkelijk heette deze maand Sextilis (de zesde maand) - September: van septem is zevende - Oktober: van octo is acht - November: novem is negen - December: decem is tien - Januari: genoemd naar de god Janus met twee koppen die voor- en achteruit keken - Februari: afgeleid van `februare&#39; dat reinigen betekent. In deze laatste maand van het jaar hielden de Romeinen een groot reinigingsfeest.</p>

Mathijs stelde deze slimme vraag. Heb jij ook een vraag voor Willem Wever? Stel hem hier!

Challenges