Hoe weet je hoe oud de voorwerpen zijn die ze vinden bij een opgraving?

Geschiedenis
Archeoloog bij opgraving

Archeologen kunnen vaak al zien uit welke eeuw een voorwerp ongeveer komt. Om nog beter te weten hoe oud een voorwerp is, kunnen archeologen een C14-datering uitvoeren.

Archeologie

Er zijn op veel plekken in Nederland bijzondere vondsten gedaan uit de oudheid. Iemand die oude voorwerpen opgraaft, noemen we een archeoloog. Omdat archeologen veel kennis hebben van geschiedenis en veel weten over oude voorwerpen, kunnen ze bij een opgraving vaak al zeggen hoe oud een voorwerp ongeveer is. Daar hebben ze voor gestudeerd. 

Lagen

Archeologen kijken bij opgravingen ook hoe diep een voorwerp ligt. Ze zijn getraind om verschillende grondlagen te herkennen. Oudere voorwerpen liggen bijvoorbeeld dieper in de grond dan de minder oude voorwerpen. 

C14-datering

Als archeologen zeker willen weten hoe oud een opgegraven voorwerp is, kunnen ze daar met een ingewikkelde techniek achter komen. Dat heet de 'C14-datering'. Met radioactiviteit kunnen ze meten hoe oud een bot of ander voorwerp is. Als het voorwerp heel radioactief is, dan is het waarschijnlijk niet heel oud. 

Bron: Erfgoed Delft Archeologie