Wie was Sint Maarten?

Wie was Sint Maarten?

Sint Maarten, Sint Maarten, de koeien hebben staarten…! Ken je het liedje? Dat zingen kinderen als ze op 11 november, met Sint Maarten, met lampionnen langs de deuren gaan. Als bedankje voor het mooie liedje krijgen ze dan vaak iets lekkers. Maar wie was deze Sint Maarten?

De soldaat en de bedelaar

Het verhaal van Sint Maarten begon op een koude winterdag. Martinus van Tours was soldaat in het Romeinse leger, en hield de wacht voor een kasteel. Toen kwam er een bedelaar aangelopen die amper kleren droeg. Dat vond Martinus zo zielig, dat hij zijn jas met zijn zwaard doormidden sneed, en de ene helft aan de bedelaar gaf.

Monnik

’s Nachts zou Martinus hebben gedroomd over Jezus, die gekleed was in een halve mantel. Martinus zag dit als teken uit de hemel. Daarom stapte hij uit het leger en werd hij monnik. Als monnik probeerde hij voor iedereen wat goeds te doen. Overal kwamen mensen vandaan om hem te zien.

Een schilderij van Sint Maarten die zijn mantel met een zwaard doorsnijdt

Heilig verklaard

Op 8 november van het jaar 397 overleed hij. Op 11 november werd hij begraven. Omdat Martinus zo lief was geweest voor iedereen, werd hij heilig verklaard. Hij werd Sint Maarten. Op 11 november vieren we zijn liefdadigheid met Sint Maarten.

Challenges