Wie waren de geuzen?

Geschiedenis
Boot

De geuzen waren Nederlandse edelen die het tijdens de tachtigjarige oorlog niet eens waren met de Spaanse koning Filips II. Later werden de geuzen opgesplitst in twee groepen. De bosgeuzen (vochten op land) en de watergeuzen (vochten ter water).

Edelen

Vlak voor de Tachtigjarige Oorlog liepen de spanningen in de Nederlanden hoog op. De protestanten werden steeds strenger vervolgd en zagen geen andere optie dan te vluchten. Sommige van de gevluchte mensen vestigde zich in het buitenland. Andere verstopte zich en werden struikrovers (bosgeuzen) of bleven dobberen op zee (watergeuzen). Het is niet zo gek dat juist de Nederlanders goed konden overleven op zee. Ze hadden al veel ervaring met de zeevaart. De meeste watergeuzen kwamen uit de provincies Holland en Zeeland.

Den Briel

In 1572 veroverde de watergeuzen Den Briel. Oorspronkelijk werd dit niet als belangrijk beschouwd door Filips II en de Hertog van Alva. Het was immers maar een klein vissersdorpje. Maar het succes van de verovering verspreidde zich en meer Hollandse steden zetten hun poorten open voor de geuzen. Willem van Oranje sloot zich later openlijk bij hen aan en nam de leiding van de opstand over.

Meer weten over de Tachtigjarige Oorlog?

Wat gebeurde er tijdens de Beeldenstorm?
Wie was Willem van Oranje?
Wat was de vrede van Münster?
Wat veroorzaakte de Tachtigjarige Oorlog?