Wie was Lodewijk XVI?

Geschiedenis
Versailles

Lodewijk XVI oftewel Lodewijk de 16de was koning van Frankrijk in de tijd van de Franse Revolutie. Hij werd geboren op 23 augustus 1754. Hij was de zoon van Lodewijk van Frankrijk en Maria Josepha van Saksen. Hij volgde zijn opa Lodewijk XV op als koning van Frankrijk. Zijn vader was daarvoor al gestorven. Lodewijk de 16de was de laatste koning van vóór de Franse Revolutie.

Rumoerig

Lodewijk XVI had flink wat problemen aan het begin van zijn koningschap. Zijn opa was bezig geweest de grote schulden van Frankrijk af te betalen en hij probeerde de Kerk, adel én het parlement onder controle te houden. Deze drie wilde namelijk de macht van de koning in dammen. Maar daar zat Lodewijk XV helemaal niet op te wachten.

Maurepas & Necker

Een van de eerste dingen die Lodewijk XVI deed was Jean-Frédéric Phélypeaux terughalen naar Versailles. Jean-Frédéric was ook bekend als graaf de Maurepas. De opa van Lodewijk XVI had hem eerder verbannen. Als wraak daarop draaide Maurepas alle eerdere acties van zijn voorgangers terug. Hierdoor raakte de koning veel macht kwijt, terwijl de macht van de adel juist toenam.   
Na Maurepas nam Lodewijk XVI ook Jacques Necker aan. Deze man stortte Frankrijk nog verder in de schulden. Hij bleef maar geld lenen zonder eerdere leningen af te betalen. Necker werd vervangen door Charles de Calonne. Hij probeerde samen met de koning meer tot een democratie te maken maar dit mislukte. Uiteindelijk werd ook Calonne afgezet omdat hij de schulden van Frankrijk niet kon afbetalen.

Revolutie in aantocht

Frankrijk zat diep in de problemen, maar dat weerhield Lodewijk XVI er niet van om het land te moderniseren. Dit tot grote desinteresse van het volk. Dit was best gek want de voorstellen van de koning gingen over godsdienstvrijheid, afschaffing van marteling en meer rechten voor de burgerij. Allemaal in het voordeel van het volk! Maar de adel en het parlement zijn boos, want ze raken zo zelf een hoop macht kwijt. Zij zwepen het volk dan ook op om in opstand te komen tegen de koning.

Necker returns

De problemen worden zo groot voor Lodewijk XVI dat hij minister Necker weer terug roept aan het hof. Het volk is daar zo blij mee dat ze poppen verbranden op straat. Maar Necker helpt vooral zichzelf uit de problemen in plaats van Frankrijk. Het lijkt het volk niets uit te maken en Necker wordt zelfs populairder dan de koning.

De macht van de adel en de geestelijkheid groeit tot zulke hoogte dat de koning praktisch buitenspel wordt gezet. Ook weten ze het volk onder de duim te houden. Als Lodewijk het parlement sluit vanwege de dood van zijn zoon. Sluiten de Drie Standen zich bij elkaar aan en zwoeren de Eed op de Kaatsbaan.

Vlucht

De koninklijke familie vlucht om de toenemende druk van het volk te ontvluchten. De revolutie is gestart en het volk is niet meer te houden na de bestorming van de Bastille. Lodewijk vlucht weg uit Parijs maar wordt gegrepen vlak bij de grens van het huidige België. Daarna ontsnapt hij niet meer.

Oneerlijk

In december 1792 wordt de koning aangeklaagd door de Nationale Conventie (parlement). Het proces verloopt niet eerlijk en bijna alle regels van het Recht worden overtreden. De koning wordt dan ook ter dood veroordeeld. Op 21 januari 1793 wordt hij onthoofd. Zijn vrouw ondergaat in oktober van dat jaar hetzelfde lot.  

Meer lezen over de Franse Revolutie?

Wie was Marie Antoinette?
Wat was de Franse Revolutie?