Welke Romeinse steden waren er in Nederland?

Geschiedenis
romeinen

Verschillende stammen
Kort voor het jaar 0 trokken de Romeinen Nederland binnen. Er leefden toen verschillende stammen in ons land, waarvan de Batavieren en de Friezen het bekendst zijn. Door de komst van de Romeinen veranderde het leven. De Romeinen namen nieuwe producten en gewassen mee, zoals olijfolie, wijn, graan en rogge, maar ook geld.

Hetzelfde leven
Toch moet de invloed van de Romeinen niet worden overdreven. Voor veel Nederlanders bleef het leven hetzelfde. De hoofdstad van het Romeinse Rijk, Rome, lag ver weg. Mensen gingen toen zelden op reis. Het belangrijkste contact liep via het leger.

Ook leuk om te weten: Wat hebben de Romeinen allemaal uitgevonden?

Niet alleen Romeinen
En wist je dat dat leger helemaal niet alleen uit Romeinen bestond? Veel volkeren die door de Romeinen veroverd waren sloten zich aan bij het Romeinse leger. Zo zaten er veel Batavieren in het Romeinse leger.

De Rijn
De Romeinse soldaten leefden in grote forten. Deze forten werden gebouwd langs de belangrijkste grens van het Romeinse rijk: de rivier de Rijn. Deze Romeinse fortengrens wordt ook wel de Limes genoemd.

Handel
Rond de forten ontstonden dorpjes. De inwoners van de dorpjes dreven handel met de soldaten. Zij produceerden bijvoorbeeld voedsel voor de soldaten, maar ook kleding, schoenen en wapens. Twee van deze dorpjes kregen van de Romeinen stadsrecht: Ulpia Noviomagus (Nijmegen) en Forum Hadriani (Voorburg). Dit zijn dus de enige twee Romeinse steden in Nederland.

Andere dorpen kregen geen Romeinse stadsrechten maar groeiden wel uit tot belangrijke plaatsen. Dat zijn bijvoorbeeld Maastricht, Venlo en Utrecht.

Bron: De Limes

Meer weetjes over de Romeinen:

Waar komen de namen van de maanden vandaan?

Hoe komen de Romeinen aan hun goden?

Bekijk ook dit spannende filmpje over de opstand van de Batavieren tegen de Romeinen!