HOT onderzoekt: Erasmus, misschien wel de grootste denker die Nederland ooit gehad heeft?

Geschiedenis
Erasmus

Hij staat ongetwijfeld in je geschiedenisboek: Desiderius Erasmus. Hij is een hele bekende Nederlander. Er zijn zelfs een ziekenhuis, school en brug naar hem vernoemd! Wie was hij en waarom was hij bijzonder?

Rotterdam

Erasmus werd geboren in Rotterdam in 1466. Zijn moeder was ongetrouwd, een schande in die tijd. Maar zijn vader, een priester, zorgde er wel voor dat zijn onwettige zoon een goede opleiding kon volgen. En Eramus bleek een slim jongetje.

Erasmus

Boeken

Nadat hij priester was geworden, ontwikkelde hij zich tot de belangrijkste denker uit zijn tijd. Hij had geluk dat de boekdrukkunst net was uitgevonden. Daardoor verspreidden zijn vernieuwende ideeën zich snel. Geleerden en staatshoofden in heel Europa kenden daardoor Erasmus. Hij was onder andere adviseur van keizer Karel V.

Niet mee eens

Erasmus botste vaak met de rooms-katholieke kerk. Hij had moeite met de corruptie en de poppenkast. Hij vond dat de kerk, vergat waar het geloof eigenlijk om ging. Toch voelde hij zich bij de protestanten (die net zulke ideeën hadden) ook niet thuis.

Moderne gedachte

Erasmus hoorde dus eigenlijk nergens bij. Hij ging uit van zijn eigen verstand en vond dat mensen verdraagzaam en tolerant met elkaar moesten omgaan. Nu klinkt dat niet zo schokkend. Maar in die tijd was dat een heel moderne gedachte. En daarom is hij nog steeds bekend.