Waarom ontploft een potvis als hij aanspoelt?

Dieren en planten
potvis

In de maag en darmen van een gestrande, dode potvis ontwikkelen zich gassen. Die gassen kunnen niet weg. Je kunt je voorstellen dat er op een gegeven moment niet genoeg ruimte meer is voor al die gassen. Het kadaver kan dan exploderen! De maag en darmen barsten dan uit elkaar.

Oplossing voor het explosiegevaar

Vanwege dat explosiegevaar mag het publiek op het strand niet te dichtbij komen. Soms wordt een walviskadaver alvast lekgeprikt, om ervoor te zorgen dat de gassen uit de potvis kunnen ontsnappen. Zo ontploft hij niet. Zodra een grote walvis op het strand terecht komt, zorgt een gespecialiseerd team van Naturalis voor de ontleding van het kadaver. Dat betekent dat ze hem helemaal uit elkaar halen. Uiteindelijk wordt alleen het skelet bewaard voor wetenschappelijke studie, of om het te laten zien.