Waarom heeft een koe vier magen?

Dieren en planten
Koeien in een wei

Planteneters

Koeien zijn echte planteneters. Hun verteringssysteem is gespecialiseerd in het verteren van stevige plantencellen. Daarvoor heeft een koe een ander spijsverteringsstelsel dan de mens. Zo heeft een koe maar liefst vier magen. De eerste drie van die magen doen het voorwerk. Pas in de vierde maag wordt het voedsel echt verteerd.

Maag 1: de pens

De koe slikt het gras bijna zonder kauwen door. Het komt dan in de eerste maag: de pens. De pens is heel groot: er past wel 120 liter in. De maag is zo groot, omdat een koe vroeger snel en veel at. Dat komt, omdat een koe vroeger altijd moest opletten voor roofdieren. De koe at daarom zo snel mogelijk haar pens vol, om het dan op een veilige plaats te herkauwen.

Maag 2: de netmaag

Na het herkauwen komt het voedsel in de netmaag terecht. Hier wordt het voedsel voorbereid op de vertering. Het voedsel wordt in kleine balletjes gerold en opnieuw herkauwd door de koe.

Maag 3: de boekmaag

De derde maag is de boekmaag. De koe haalt hier het vocht uit het voedsel. Ook worden er mineralen uit het voedsel opgenomen.

Maag 4: de lebmaag

Als vierde en laatste komt de lebmaag. Deze maag lijkt het meeste op de maag van een mens. Hier wordt het voedsel verteerd in heel zuur maagsap.