Hoe eet een mossel?

Dieren en planten
mossels

Plankton

Mosselen zijn (tweekleppige) weekdieren. Ze leven voornamelijk van plankton. Plankton filteren ze uit het water. Dit doet hij als volgt: Eerst zet een mossel zijn schelp open om een waterstroom op gang te brengen. Het water wordt via een instroomopening naar binnen gezogen en verlaat het lichaam weer via de uitstroomopening. Tijdens die stroming komt het water langs de kieuwen van de mossel. Die kieuwen zijn bezet met ontelbare trilharen. Zodra de voedseldeeltjes de kieuwen raken worden ze opgenomen in slijm. Vervolgens worden de voedseldeeltjes door de trilharen naar de mond bewogen. Daar worden de eetbare deeltjes door twee mondflappen gesorteerd. Onverteerbare deeltjes worden afgevoerd.