Waarom pesten bejaarden elkaar?

De maatschappij
Waarom pesten bejaarden elkaar?

Willem Wever reporter Carolien leest in de krant dat veel bejaarden elkaar pesten. Carolien gaat op onderzoek uit. Waarom pesten bejaarden elkaar?

Wat zeg je? Pestgedrag onder oude mensen? Ja. Net als op basisscholen worden in bejaardentehuizen gemiddeld 1 op de 5 bewoners gepest door medebewoners. Ze roddelen bijvoorbeeld of sluiten andere bewoners uit. Maar denk ook aan het weggrissen van een kroket, iemand de doorgang belemmeren of zelfs schoppen onder tafel of met opzet botsen met rollators.

Waarom bejaarden dan doen? Eigenlijk om dezelfde redenen dat kinderen pesten: jaloezie, onzekerheid of om bij een groep te horen.