Hoe kan het dat iets door buizen loopt als de buis niet omhoog of omlaag loopt

Hoe kan het dat iets door buizen loopt als de buis niet omhoog of omlaag loopt
Rietjes

Om iets door een buis te laten lopen is er druk nodig. Dit ontstaat bijvoorbeeld als de buis iets scheef wordt gehouden. De zwaartekracht trekt aan de vloeistof waardoor het gaat stromen. Wanneer de buis recht ligt, moet de druk op een andere manier worden gemaakt. Er zijn twee soorten druk die vloeistoffen kunnen laten stromen. Onderdruk en overdruk. Bij overdruk wordt de vloeistof door de buis gespoten waardoor het weg gaat stromen bij de bron. Voorbeelden hiervan zijn watertorens. Deze werden vroeger gebruikt om schoon drink water door de stad te krijgen. Bij onderdruk wordt de lucht weggehaald bij de plek waar de vloeistof heen moet, hierdoor gaat de vloeistof daar naartoe stromen. Dit effect zie je ook als je met een rietje drinkt.

Challenges